E-kurs – Flexibel utbildning

Hem / Vad är en e-kurs?

E-kurser har blivit nästan lika vanligt som traditionella kurser. Det är en utbildningsform som med ett flexibelt upplägg etablerats som ett attraktivt alternativ till traditionell utbildning. Men vad är egentligen en e-kurs och vilka fördelar finns det? Här har vi samlat allt du behöver veta!

Vad är en e-kurs?

En e-kurs är en utbildningsform som sker helt eller delvis online. Istället för att besöka en fysisk plats, som ett universitet eller skola, sker all undervisning och interaktion via en digital studieplattform. Här får du ta del av kursmaterial i form av text, bilder, presentationer och videoföreläsningar och kan chatta eller delta i digitala seminarium tillsammans med andra kursdeltagare och kursledaren.

Fördelar med lärande online

Det finns många fördelar med att gå en e-kurs, framför allt för dig som vill komplettera tidigare utbildning, skola om dig eller är nyfiken på att lära dig mer om ett nytt ämne. Det är även en optimal undervisningsform för dig som inte har möjlighet att flytta för utbildningens skull.

Tillgängligt i hela landet

En av de största fördelarna med lärande online är flexibiliteten. Alla e-kurser är tillgängliga för dig, oavsett var i Sverige du bor, till exempel hos Kompetens Express. Detta öppnar upp nya möjligheter för både studier och kompetensutveckling, då du inte behöver flytta eller pendla för att få en bra utbildning.

Tidseffektivt

E-kurser erbjuder dig stor frihet att studera på dina egna villkor, och i din egna takt. Många erbjuder möjlighet att repetera, pausa och spola tillbaka i kursmaterialet, så att du kan säkerställa att du uppfattat informationen korrekt. Detta gör dem till en optimal utbildningsform för dig som jobbar heltid eller av andra anledningar inte har möjlighet att aktivt delta i undervisning under vissa tider på dygnet.

Anpassat efter individen

En sak som många uppskattar med e-kurser är att de ger dig möjlighet att fokusera på ämnen och områden som du vill utvecklas inom eller är mest intresserad av. De lämpar sig väl för din individuella utveckling och lärande och ger dig chans att vidareutbilda dig oavsett förutsättningar.

Lätt att mäta kunskap

Ett vanligt inslag i e-kurser är interaktiva tester och uppgifter, som prov och förhör. Dessa element ger dig en tydlig bild av dina framsteg och ger dig regelbunden, konkret feedback som du kan jobba vidare med. Det är ett effektivt sätt att upptäcka behov av eventuellt stöd du kan behöva framåt.