Utvecklande ledarskap-utbildning

Hem / Utvecklande ledarskap

Vill du vidareutveckla dina ledaregenskaper? En Utvecklande ledarskap-utbildning ger dig alla verktyg till att bli en inspirerande och engagerad chef. Vi presenterar utbildningar och kurser från olika företag som är experter inom ledarskap. Om du i dagsläget arbetar i en ledande roll som chef, VD eller liknande befattning är denna utbildning passande för dig. Det spelar ingen roll om du är helt ny i en ledande position eller har arbetat som chef länge – kurserna passar dig oavsett. En Utvecklande ledarskap-kurs ger dig verktygen för hur du utvecklar din egen personliga ledarskapsförmåga, men också hur du ökar engagemanget hos dina medarbetare. Läs även mer om olika ledarskapsstilar och få en djupare förståelse för vilken modell som enklast kan appliceras i er verksamhet .

Humanova

Gå en Utvecklande ledarskap-utbildning hos Humanova. Företaget är experter inom personlig utveckling sedan 1996 och erbjuder ett stort utbud av kurser inom ledarskap. I denna 4-dagars kurs står personlig utveckling och tryggt ledarskap i fokus. Syftet med denna kurs är att ge dig en ökad självinsikt och hur du lär dig att motivera dina medarbetare. Några veckor innan utbildningen startar kommer dina medarbetare att få besvara en enkät med cirka 60 frågor kring ditt ledarskap som utgör en grund för kursen. Kursen varvas sedan med både praktiska och teoretiska moment. Du får bland annat vara med och forma en personlig utvecklingsplan där du delar dina egna erfarenheter med andra personer i ledarroller. Du kommer också att få undervisning i olika ledarskapsmodeller, ledarstilar och utvecklingsmetoder.

 • Målgrupp: Personer som arbetar i ledarpositioner
 • Pris: Ca. 18 800 kr inkl. moms
 • Var: Stockholm, Göteborg, Hälsingland, Åre, Lund
 • Kurslängd: 4 dagar
 • Distans: Nej

Advantum

I kursen Coachande ledarskap hos Advantum får du lära dig om hur du utvecklar ditt coachande ledarskap. Kursen inleds med att vi ställer fråganm vad är skillnanden mellan en chef, ledare och coach? Du arbetar sedan vidare utifrån den frågeställningen under kursens gång. Vidare får du genom teoretiska modeller lära dig om olika ledarbeteenden som hjälper dig hitta drivkraften och motivationen hos dina kollegor. En stor del av kursen innehåller samtal i små grupper där du tillsammans med andra reflekterar över era ledarstilar och er utvecklingspotential.

 • Målgrupp: Chefer, gruppledare m.m.
 • Pris: Ca. 16 900 kr exkl. moms
 • Var: Stockholm, Göteborg, Malmö & Online
 • Kurslängd: 2 dagar
 • Distans: Ja

IHM Business School

IHM Business School erbjuder en kurs i Utvecklande Ledarskap. Utifrån feedback från dina kollegor kan du i denna kursen ta del av en fördjupad analys av ditt ledarskap. Utöver en 360-graders analys kommer du även att få individuell feedback. Du får kunskap i hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga, olika verktyg för att skapa resultat i ditt ledarskap samt hur du själv ökar din självinsikt och utvecklingspotential. Du lär dig även hur du hanterar konstruktiv feedback och hur du delegerar ansvar till dina medarbetare. Under kursens gång upprättar du en handlingsplan för hur ditt ledarskap utvecklas. Kursen kommer således att delas upp i två delar där första delen handlar om din medvetenhet kring ditt ledarskap och andra delen handlar om hur du kan utvecklas framåt.

 • Målgrupp: Personer som arbetar i ledarroller
 • Pris: Från 25 500 kr exkl. moms
 • Var: Stockholm
 • Kurslängd: 4 dagar
 • Distans: Nej

Goliat Konsult

Gå en kurs i Utvecklande Ledarskap hos Goliat Konsult. Kursen inleds med 360-graders bedömning där medarbetarna får utvärdera dig som ledare. Baserat på utvärderingen skapas sedan en handlingsplan för hur du ska utveckla ditt ledarskap. En stor del av kursen består av arbete i mindre grupper där du tillsammans med andra får träna på hur man coachar och hur man blir coachad. En fördjupad analys av ditt ledarskap samt individuell feedback kommer också att genomföras. Kursen består av 3+1 dag där första tre dagarna spenderas på internat med kvällsarbete. Den sista dagen genomförs efter cirka en månad. Tanken är att du mellan dessa utbildningstillfällen arbetar med din framtagna handlingsplan, för att sedan kunna implementera dina ledarfärdigheter i vardagen.

 • Målgrupp: Personer som arbetar i ledarpositioner
 • Pris: Ca. 27 600 kr exkl. moms (inklusive kost och logi)
 • Var: Stockholm, Skåne
 • Kurslängd: 4 dagar
 • Distans: Nej

Coachande ledarskap-utbildning

Är du intresserad av en utbildning inom Coachande ledarskap? Här nedan listar vi utbildningar från olika företag som utbildar inom området. Skillnaden mellan coachande- och utvecklande ledarskap är att den coachande ledarskapsstilen fokuserar mer på hur du som chef kan få dina medarbetare att uppnå sin fulla potential. Lika viktigt som det är att utveckla dina egna ledaregenskaper, är det även viktigt att kunna coacha och vägleda dina medarbetare.

Humanova

Humanova anordnar en Coachande ledarskap-utbildning under 4 lärorika dagar. Här får du bland annat lära dig att coacha och leda dina medarbetare. Målet med kursen är att du ska få färdigheter i hur du som chef kan hjälpa dina kollegor till att nå sina mål och sin fulla utvecklingspotential. Kursen är varvad med både praktiska och teoretiska moment. De metoder och verktyg som används kommer att vara kopplade till vardagliga situationer som förekommer på arbetsplatsen. Kursen är indelad i två moduler där första delen handlar om coachning på individnivå, medan den andra delen inriktar sig på coachning för grupper.

 • Målgrupp: Chefer, projektledare, HR-specialister m.fl.
 • Pris: Ca. 16 900 kr inkl. moms
 • Var: Hela Sverige
 • Kurslängd: 4 dagar
 • Distans: Nej

Kompetens Express

Kompetensexpress strävar efter att befästa coachande ledarskap som en central del av sin verksamhet. Deras E-kurs, Coachande Ledarskap, är en kraftfull utbildning som på bara cirka en timme tar chefer och ledare genom de viktigaste aspekterna av att agera som coach. Kursen belyser synsätt, förhållningssätt och effektiva metoder som kan användas i det dagliga arbetet för att stödja medarbetare både spontant och målstyrt. I denna coachande ledarskapsutbildning hos Kompetensexpress kommer deltagarna att utveckla en djupare förståelse för grunderna inom coachning, inklusive hur man analyserar situationer och individer samt vilka frågor som är mest effektiva (och i vilken ordning de bör ställas) för att maximera utvecklingen och prestationen hos sina teammedlemmar.

 • Målgrupp: Chefer, projektledare, HR-specialister m.fl.
 • Pris: Via offertförfrågan
 • Var: e-kurs online
 • Kurslängd: 1 timme + tid för reflektion samt handlingsplan
 • Distans: Ja

Advantum

Utbildningen Coachande Ledarskap på Advantum ger dig kunskap om coaching som teknik och hur du genom kommunikation kan leda personer till högre utveckling. Under kursens gång kommer du att bland annat få information om vad coachning i ett ledarskapssammanhang innebär samt vilka utmaningar som finns. Andra kursmoment som ingår är hur du kan lära dig att kommunicera tydligare samt hur du blir en mer aktiv lyssnare. Kursen varvas med teoretiska och praktiska moment där du får arbeta med olika spännande case tillsammans med andra. Du får också ta del av olika modeller och tekniker som är kopplade till coachning för ledare.

 • Målgrupp: Teamledare, chefer
 • Pris: Ca. 14 700 kr exkl. moms
 • Var: Stockholm, Göteborg, Skåne
 • Kurslängd: 2 dagar
 • Distans: Ja

Olika ledarskapsstilar

Det finns en mängd olika ledarskapsstilar att utgå ifrån. Här nedan beskriver vi några utav dem. Ledarskapsstilarna baseras på modeller, teorier och forskning som har tagits fram. Självklart finns det både baksidor och framsidor med varje modell. Det är därför viktigt att du implementerar den variant som fungerar bäst för er verksamhet.

Strategiskt ledarskap


Denna typ av ledarstil passar för dig som arbetar på ledningsnivå och som leder genom andra chefer i ditt arbete. Strategiskt ledarskap innebär att du har ett stort inflytande över hela organisationen och de beslut du fattar påverkar individer i andra positioner.

Det är viktigt att du både kan hantera operativa frågor, men samtidigt ha en god planering över organisationens visioner och mål. Att lägga tid på frågor som rör dina medarbetare och de behov som finns gör att du får större tillit i verksamheten och bidrar till ett mer effektivt ledarskap.

Några punkter som utmärker en strategisk ledare:

 • Fattar strategiska och välgrundade beslut
 • Motiverar och engagerar sina medarbetare
 • Hanterar sociala frågor
 • Hanterar konflikter
 • Har koll på olika processer

Vill du läsa mer om strategiskt ledarskap? Humanova, som är specialister inom ledarskapsfrågor, ger i sin artikel en ingående beskrivning kring vad strategiskt ledarskap innebär. På sidan finner du också tips och råd kring vad du ska tänka på i steget mot att bli en strategisk ledare.

Situationsanpassat ledarskap


Denna teori bygger på att du som ledare ska kunna vara flexibel. Vad innebär då det? Situationsanpassat ledarskap handlar om att du ska kunna anpassa ditt ledarskap efter mottagare och situation. En god ledare är den som lyckas anpassa sig och som kan se hur mycket stöttning eller styrning som krävs i ett specifikt tillstånd. Det finns fyra olika inriktningar i den situationsanpassade ledarstilen:

 • Stödjande
 • Delegerande
 • Rådgivande
 • Instruerande

Om du vill läsa mer om denna typ av ledarskap och om dess för- och nackdelar tipsar vi dig om att besöka Consensus.

Transformativt ledarskap


Transformativt ledarskap innebär att ledaren involverar sina medarbetare i utvecklingen av verksamheten. De två hörnstenarna är gemenskap och samarbete. Forskning visar på att denna modell anses vara den effektiva ledarskapsstilen då den ökar inspirationen och motivationen hos medarbetare. En viktig egenskap hos en transformativ ledare är att du involverar alla på arbetsplatsen och ser till att alla strävar efter samma mål. Det krävs då att du är både inlyssnande och osjälvisk. Det finns fyra beteendekategorier hos denna typ av ledare/chef:

 • Intellektuell stimulans
 • Individuell omtanke
 • Inspirerande motivation
 • Idealiserad påverkan

Är du nyfiken på att veta mer om transformativt ledarskap? Astrakan är ett företag som utbildar inom organisationsutveckling och ledarskap och har skrivit en artikel om detta.

Fler utbildningar