Motiverande samtal-utbildning

Hem / Motiverande samtal-utbildning

För att veta vilka metoder du ska använda i motiverande samtal kan det vara bra att gå en Motiverande-samtal utbildning. Vi presenterar olika företag som utbildar inom detta ämnet. Utbildningen passar för dig som arbetar i en rådgivande roll – inom exempelvis frisk- eller sjukvård, socialtjänst eller kriminalvård. Under utbildningarna får du verktygen till att både bli en bättre lyssnare men också för att bli expert i motiverande samtal.

Humanova

Gå en Motiverande samtal-utbildning hos Humanova under 3 berikande dagar. Kursen behandlar alla delar inom ämnet och varvas med både teoretiska och praktiska moment. Du får lära dig mer om hur engagemang och delaktighet genom samtal kan öka motivationen hos en person som genomgår en förändring. Möjlighet finns till att forma ditt eget upplägg av kursen tillsammans med övriga kursdeltagare. Sista dagen ägnas åt reflektion och fördjupning där du både får dra lärdomar och utbyta erfarenheter med andra. Detta är något som har varit värdefullt och uppskattats av tidigare kursdeltagare. Kan du inte närvara fysiskt så erbjuds också denna Motiverande samtal-utbildning på distans.

 • Målgrupp: Personer som arbetar med rådgivning och behandling
 • Pris: Ca. 6 300 kr inkl. moms
 • Var: Stockholm, Göteborg, Lund
 • Kurslängd: 3 dagar
 • Distans: Ja

Lära

Under denna lärorika 3-dagars kurs på Lära får du lära dig mer om motiverande samtal. Kursen vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete. Du får lära dig om olika förhållningssätt och grundläggande riktlinjer kring motiverande samtal. Upplägget kommer att bestå av både praktiska och teoretiska övningar. Tillsammans med dina kurskamrater får du lära dig att ta emot och ge feedback. Mellan kurstillfällena behöver du öva på de MI-tekniker som du har fått med dig från kursen och vara väl förberedd inför nästa tillfälle. För att delta i kursen bör du ha grundläggande kunskaper kring den målgrupp du arbetar med.

 • Målgrupp: Personer som arbetar i en rådgivande roll
 • Pris: Ca. 7 300 kr
 • Var: Stockholm
 • Kurslängd: 3 dagar
 • Distans: Ja

Sverigehälsan

Sverigehälsan är specialister inom hälsa, friskvård, skola och omsorg. Under deras Motiverande samtal-kurs får du kunskap i olika redskap som ska användas i samtal med klienter. Du får delta i både praktiska och teoretiska övningar i form av diskussioner och utbildande filmer. Kursen syftar till att gå ner på djupet kring hur ett denna teori fungerar. Andra delar som ingår är kroppsspråkets och kommunikationens påverkan i mötet med andra människor. Det rekommenderas att du deltar aktivt under kurstillfällena. Efter avslutad kurs blir du tilldelad ett kursintyg.

 • Målgrupp: Personer inom vård, skola m.m.
 • Pris: Ca. 6 500 kr inkl. moms
 • Var: Malmö
 • Kurslängd: 3 dagar
 • Distans: Ja

Contar

Gå en spännande motiverande samtal-kurs på Contar. Under denna intensiva 2-dagars kurs får du lära dig om hur du kan hjälpa andra genom en god samtalsteknik. Kursen består av både teoretiska genomgångar och praktiska moment. Du kommer att arbeta tillsammans med andra i små grupper där ni tillsammans för diskussioner. Kursen går bland annat igenom de fyra olika MI-teknikerna: engagera, fokusera, framkalla och planera. Målet med kursen är att du sedan ska kunna integrera dina färdigheter i det verkliga arbetslivet.

 • Målgrupp: Personer i ledande roller
 • Pris: Ca. 7 900 kr inkl. moms
 • Var: Stockholm
 • Kurslängd: 2 dagar
 • Distans: Ja

Vad är motiverande samtal?

Genom motiverande samtal kan man hjälpa andra personer som stött på utmaningar att ändra ett visst beteende. Det är en samtalsmetod i syfte att underlätta för en person som genomgår en förändringsprocess. Det kan handla om exempelvis inställningsfrågor eller levnadsvanor. Modellen kallas för MI - Motiverande Samtal och utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick i slutet på 90-talet. Fokus ligger på att skapa en för ändringsmotivation genom engagerande och empatiska samtal. Detta innebär att du tillsammans med patienten eller klienten arbetar i riktning mot en tydlig målsättning. Hos Socialstyrelsen.se kan du läsa mer om vad Motiverande samtal (MI) innebär.

Fler utbildningar