Samtalscoach-utbildning

Hem / Samtalscoach

Vill du bli samtalscoach? En samtalscoach-utbildning kan appliceras på flera olika inriktningar. Några exempel på yrken du kan välja efter avslutad utbildning är jobbcoach, livscoach eller karriärcoach. På denna sidan introducerar vi dig till två utbildningar från olika företag som arbetar inom området. Här finns även möjlighet till samtalscoach-utbildning på distans om du inte kan närvara fysiskt. Vi hoppas att du med hjälp av denna guide ska hitta den utbildning som passar dig.

Humanova

Gå en Samtalscoach-utbildning på Humanova. Varför gå denna utbildningen? Jo, utbildningen är nämligen IFC-godkänd. ICF är världens största internationella coachorgansationer, vilket innebär avslutade studier kan legitimera dig som diplomerad samtalscoach. ICF coach-utbildningen omfattar två terminer på deltid under två års tid. Om du drömmer om att inspirera och hjälpa andra människor är detta utbildningen för dig. Under första året får du lära dig om personlig utvecklig och hur du utvecklar ditt eget ledarskap. Under andra året ligger fokus på att använda det coachande samtalet som ett verktyg. Du ska då självständigt kunna coacha andra människor via samtal. Efter avslutad yrkesutbildning blir du diplomerad samtalscoach. Inga förkunskaper krävs.

 • Målgrupp: Vem som helst
 • Pris: Ca. 31 800 kr/termin exkl. moms
 • Studietid: 2 år
 • Var: Stockholm, Göteborg
 • Distans: Nej

Distansinstitutet

Distansinstitutet erbjuder ett brett utbud av kurser inom flera olika yrkesområden på distans. Om du vill utbilda dig till samtalscoach kan du gå Distansinstitutets kurs precis när du vill. Du köper ett färdigt paket med olika delmoment som du avklarar innan du avslutningsvis genomför ett arbetsprov. Efter avslutad kurs får du ett kurscertifikat. I kursen får du bland annat lära dig att upprätta en handlingsplan, hur du fattar effektiva beslut, analyserar beteenden och mycket mer. Inte nog med det, du får även verktyg för hur du går tillväga om du vill starta din egen verksamhet efter studierna. Inga förkunskaper krävs.

 • Målgrupp: Vem som helst
 • Pris: Ca. 19 900 kr
 • Innehåll: 52 st övningsmoment, certifikat efter godkänt arbetsprov
 • Kurslängd: Motsvarar två terminer
 • Var: Distans

Gothia Akademi

Upptäck Katalyserande Coaching (Steg 1) på Gothia Akademi. Kursen är till för dig som vill få kunskap i coachande ledarskap och professionell coaching. Kursinnehållet är främst byggt på praktisk färdighetsträning med korta teoretiska genomgångar. Genom metoder, modeller och verktyg kan du lära dig mer om dig själv och andra. I kursen ingår tillfällen med individuell feedback från IFC för professionella coacher. Du kommer också att få kunskap i hur du kan påverka känslor, föreställningar, beteende och åsikter. Efter avslutad utbildning kommer du att bli tilldelad ett ICF-certifikat.

 • Målgrupp: Ledare, HR-personal m.m.
 • Pris: Ca. 37 000 kr exkl. moms
 • Studietid: ca 2 månader
 • Var: Göteborg
 • Distans: Nej

Strandska

Strandska erbjuder en intensiv 2-dagars kurs i Coaching. Efter avslutad utbildning blir du diplomerad IFC-coach. Under dessa två dagar lär du dig hur det coachande synsättet fungerar i praktiken och får tillgång till en rad med värdefulla coachingverktyg. Du får lära dig om olika förhållningssätt kring hur man hjälper en annan person att nå sin fulla potential. Coachingstruktur, medvetandegörande frågor och aktivt lyssnande är bara några av de många punkter som ingår i kursens agenda. I slutet av kursen får du ett IFC-certifikat.

 • Målgrupp: Ledare, HR-personal m.m.
 • Pris: Ca. 4 950 kr
 • Studietid: 2 dagar
 • Var: Distans

Fler utbildningar