Ledarskap? – Vi vägleder.

Co-drivers.se är en sidan som ska inspirera och vägleda företagare genom sitt ledarskap. Med hjälp av tips, artiklar och sidor guidar vi på denna sida om hur du kan utveckla ditt dagliga ledarskap och få medarbetare att leverera det du önskar.

4 klassiska knep för ledarskapsutveckling

 1. Kommunikation. Kommunicera mer än du tror. Då menar vi verkligen att överkommunicera och repetera minst tre gånger till en person, först efter tre gånger hamnar personen på samma våglängd som dig.
 2. Snacka. Prata mellan fyra ögon emellanåt istället för att bara ringa eller mejla. Om möjligt bör du träffa en person ifråga när du vill informera eller upplysa om något. Fysiska möten är alltid bättre än telefon och e-post.
 3. Ärlighet. Var ärlig och därmed tydlig i ditt ledarskap – och träna på detta. Våga tala om när du misslyckas eller missbedömt en situation. Formulera sedan ner minst tre lärdomar du tar med dig från misstaget.
 4. Bra kontorsmiljö. Att ha en god kontorsmiljö är väldigt viktigt för att alla ska trivas på arbetet, och för att man ska kunna prestera på bästa sätt. Det är viktigare än vad man kan tro, och ett stort ansvar vilar på ledarens axlar. Därför har vi samlat några tips på hur du som ledare kan upprätthålla en bra kontorsmiljö på arbetsplatsen.

3 hemsidor/artiklar inom ledarskapsutveckling

 1. Gaia leadership har mycket intressanta saker på sin hemsida. Flera blogginlägg och artiklar att ta del av för att förbättra och utveckla sitt ledarskap.
 2.  Forbes artikel om skillnaden mellan ledarskapsträning nu jämfört med för tio år sedan.
 3. Lena Bergströms artikel om hur man undviker de vanligaste misstagen i utveckling av ledarskapet.

2 ”att göra” för att effektivisera dina processer

 1. Rådgivning. Ta hjälp av företag som exempelvis, PWC, som erbjuder tjänster för intern kontroll och rapportering samt rådgivning för företag. Viktiga delar för dig som ledare, och där det kan vara smart att ta hjälp externt.
 2. Mötesbokning. Sälj, sälj och sälj är kanske det viktigaste för ett företag. Att få kontinuerligt med möten genom mötesbokning är en väsentlig del för att få in möten och potentiella kunder. Men mötesbokning är svårt, och sälj likaså.  Därför rekommenderar vi att ta hjälp av mötesbokning på Concito och få heta leads direkt till företaget. Extern mötesbokning är effektivt både rent tidsmässigt och försäljningsmässigt.

2 tips när du behöver rättslig hjälp mm.

Har du hamnat i en svår situation och behöver överklaga ett beslut alternativt själv blivit utsatt för överklagan eller liknande är det viktigt att veta hur man ska agera.

 1. Överväg. Det första man ska göra är att överväga om man ska ta det vidare eller ej. Att gå in i en rättsprocess kan vara både tidskrävande och psykiskt påfrestande. Så tänk igenom beslutet och se vad för alternativ det finns att göra.
 2. Handling. Är det ett ärende du vill ta vidare kan vi rekommendera Advokaterna i Väst – Göteborg som är en advokatbyrå med lång erfarenhet och är mycket kunniga.

3 böcker du bör läsa som handlar om ledarskap

 1. The 4-Hour Workweek, Riv pyramiderna och SÄLJ! Mer om böckerna och länkar till försäljningssidor hittar du på vår boksida.

Sidan uppdateras löpande med nya artiklar, sidor och texter…